Як писати диктант Чи говорять тональнiсть i кiлькiсть тактiв — думаю, це залежить вiд того, куди надходите (яке училище, на яке вiддiлення). Про кiлькiсть тактiв я нiде не чула, щоб говорили.


На ТКО в муз. коледжi iм. Римського-Корсакова в Петербурзi, якщо я правильно пам'ятаю, або дають “ля” i далi ти вже сам “обчислюєш”, або називають кiлькiсть знакiв у тональностi.
Iз приводу того, як слухати, думаю, нiчого нового Вам не скажу:
1. Перший раз слухати кiлькiсть фраз, що повторюються елементи, з якого
щабля починається й закiнчується кожна фраза.
2. Далi слухати вже бiльш детально — уважно ставитися до пауз (це
те, про що Ви говорили; паузи потрiбно спецiально слухати).
Є маленькi хитростi — це не зовсiм чесно, але на iспитi може допомогти: коли вже дозволять записувати, спочатку записати останню фразу, поки Ви ïï точно помнете. Деякi люди з кожним прослуховуванням зосереджують на якiйсь однiй фразi, але це поганий шлях, на мiй погляд.
Ну й, звичайно, практика в бiльших кiлькостях. Зараз на торрентах можна скачати кiлька збiрникiв з диктантами — там mp3 i нотний запис. Отож — по парi диктантiв на сон прийдешнiй щодня або кiлька разiв у тиждень. У свiй час, коли ще не було таких посiбникiв, для мене подруга записувала диктанти зi збiрника на аудiокасету. Так я ïхнього будинку пачками писала.
Iз приводу запам'ятовування мелодiй — на мiй погляд, якщо Вам важко запам'ятати iнструктивну мелодiю, це зовсiм нормально. Але потрiбно тренувати пам'ять — тренуватися практично на будь-якiй музицi, що Ви чуєте.

Як писати диктант Чи говорять тональнiсть i кiлькiсть тактiв — думаю, це залежить вiд того, куди надходите (яке училище, на яке вiддiлення). Про кiлькiсть тактiв я нiде не чула, щоб говорили.