Як писати есе Есе — невеликий текст, що виражає пiдкреслено iндiвiдуальну точку зору автора. Тут обов'язковим є вмiння висловлювати своï думки не тiльки в слух, а й умiння викладати ïх на паперi. А це кожнiй людинi вдається не так легко. Де ж знайти людину, що вмiє зробити все швидко i якiсно? Запитайте друзiв, однокласникiв, одногрупникiв. I витративши на це десь тиждень Ви зрозумiєте, що не все так просто. Рекомендуємо Вам почати пошук з Iнтернету. Шукайте сайти курсових, дипломних, контрольних робiт. А якщо шукати буде важко прислухайтеся до нашоï поради. Звернiться до освiтнього центру ДiпМастер. Чому саме до нього? Тут ми розкривати всi карти не будемо. Перейдiть за посиланням у нашiй публiкацiï. Уважно почитайте i думаю дуже скоро Ви зрозумiєте з чим пов'язана наша рекомендацiя. Повiрте на слово — есе буде складено за найвищим розрядом! А далi iнструкцiя з написання есе — для людей не довiрливих i самостiйних.IнструкцIя
Рiвень складностi: Непросто
1 крок
Обдумайте вмiст.
Перед початком написання есе, обдумайте його структуру i вмiст. Найпростiше це зробити, поставивши самому собi декiлька питань стосовно тематики. Формулювання вiдповiдей на них допоможе в написаннi основнiй частинi. Постарайтеся вiдразу визначити стилiстику свого майбутнього оповiдання.
2 крок
Напишiть есе.
В першому параграфi сформулюйте основну iдею вашого майбутнього оповiдання. Постарайтеся привернути увагу того, що читає чимось захоплює. 2, 3 i 4 параграф основна частина. Приведiть аргументи на доказ вашоï основноï думки. Якщо доречно, наведiть приклади з Вашого життя. Не бiйтеся вводити конкретнi данi про ваше життя, про себе, своïй сiмï. Головне, аби це було доречно. У завершальному параграфi пiдсильте основну думку, висунуту спочатку. Повяжiть зi вступом i основною частиною.
3 крок
Проведiть перевiрку.
Перевiрте структуру: чи є логiчний звязок мiж параграфами? Перевiрте, чи в єдиному стилi написано есе. Приберiть все зайве, оповiдання повинне вийти коротким i лаконiчним. Не бiйтеся переписувати есе знов i знов.
Поради i попередження: Уникайте помилкових емоцiй i зайвих слiв. Знайдiть щирий тон, не дуже офiцiйний, але i не дуже розмовний.
Внесiть до есе нотку оптимiзму.

Як писати есе Есе — невеликий текст, що виражає пiдкреслено iндiвiдуальну точку зору автора. Тут обов'язковим є вмiння висловлювати своï думки не тiльки в слух, а й умiння викладати ïх на паперi. А це кожнiй людинi вдається не так легко. Де ж знайти людину, що вмiє зробити все швидко i якiсно? Запитайте друзiв, однокласникiв, одногрупникiв. I витративши на це десь тиждень Ви зрозумiєте, що не все так просто. Рекомендуємо Вам почати пошук з Iнтернету. Шукайте сайти курсових, дипломних, контрольних робiт. А якщо шукати буде важко прислухайтеся до нашоï поради. Звернiться до освiтнього центру ДiпМастер. Чому саме до нього? Тут ми розкривати всi карти не будемо. Перейдiть за посиланням у нашiй публiкацiï. Уважно почитайте i думаю дуже скоро Ви зрозумiєте з чим пов'язана наша рекомендацiя. Повiрте на слово — есе буде складено за найвищим розрядом! А далi iнструкцiя з написання есе — для людей не довiрливих i самостiйних.